Een vogel vriendelijke tuin heeft veel inheemse planten en struiken met voedsel en een grasveld. Hierdoor is er fruit en zijn er insecten aanwezig. Een tuin wordt aantrekkelijk voor vogels als ie liefst niet al te netjes is, dat biedt vogels een mooi menu aan natuurlijk voedsel. En schuilplaatsen.

Onze bebouwde kom wordt steeds dichter bebouwd en intensiever beheerd. Braakliggende terreinen met zadenrijke planten en insecten maken steeds vaker plaats voor beton en asfalt. Vogels kunnen daarom minder geschikte voedselplekken vinden. Struiken en bomen die natuurlijke schuil- en nestgelegenheid bieden, komen ook niet veel voor. Vogelvriendelijk ingerichte tuinen kunnen dat verlies compenseren en bieden vogels een goed thuis in de bebouwde kom. Een variatie aan gras, bloeiende planten, struiken of bomen helpt veel vogels zodat ze op eigen kracht kunnen leven. Vogels horen in onze woonomgeving. Veel mensen genieten van vogels dichtbij huis. Door bij te voeren laten vogels zich veel vaker zien en kunnen we ze beter leren kennen. En bijvoeren mag het hele jaar door! [bron: vogelbescherming]

Lees hier welke producten wij voor u hebben: vogelvoer & voedertafels

Doe de postcode check om te kijken welke vogels er bij u in de buurt zijn: www.vogelbescherming.nl