Vogels in de tuin

Waarom meer vogels in de tuin?

Natuurlijk leefgebied voor vogels is op veel plaatsen verschoven naar steden en dorpen. Door iets extra’s voor ze te doen helpt u de vogels te beschermen, want sommige kwetsbare soorten hebben het nodig. Natuurlijk geniet u ondertussen zelf van een tuin vol vogels waar u elk seizoen plezier aan beleeft.

Wat hebben vogels nodig ?

In een ideale vogeltuin is alles aanwezig wat vogels nodig hebben. In maar 4 stappen met de 4 V’s maakt u ook van uw tuin een vogeltuin, waar uzelf en de vogels volop van kunnen genieten.

Voedsel

Vogels gebruiken het hele jaar veel energie. In de winter om zich op temperatuur te houden, in het voorjaar om te nestelen en om eieren te leggen, daarna om hun territorium te verdedigen en hun jongen groot te brengen. In zomer en najaar moeten ze weer reserves opbouwen voor de winter. U kunt ze dus het hele jaar bijvoeren.
Maar zorg ook voor natuurlijk voedsel, zoals bes dragende struiken en planten met zaden. Een- en tweejarige planten lokken insecten en zijn rijk aan zaden. Klimplanten en heesters bieden voedsel, veiligheid en een nestplaats. Vaste planten bieden een veilige plek om tussen te scharrelen en op zoek te gaan naar voedsel. Ideale vaste planten zijn:
• Meidoorn (Crataegus)
• Lijsterbes (Sorbus)
• Hazelaar (Corylus)
• Vuurdoorn (Pyracantha)
• Bosrank (Clematis)
• Klimop (Hedera)
• Zonnebloem (Helianthus)
• Koninngekruid (Eupatorium)
• Teunisbloem (Oenothera)
• Kaardenbol (Dipsacus)

Veiligheid

Zorg voor een boom of struiken in uw tuin. Bij gevaar en ‘s nachts kunnen vogels hierin wegduiken.

Voortplanting

Hang een nestkast op voorde vogels in uw tuin. Of plant dichte struiken en klimplanten voor vogels die een eigen nest maken.

Variatie

De basis van elke vogelrijke tuin is variatie: bomen, struiken, hoge en lage inheemse planten. Een tuinopbouw met elementen als een vijver, stapelmuurtje, pergola, composthoop en/of een takkenril verhoogt de natuurwaarde nog eens extra.

Contact:

Groencentrum Hoogendoorn
Platteweg 26a
2811 HP Reeuwijk
T 0182-582241

Openingstijden Groencentrum:

We zijn momenteel open.

01 februari – 24 december:
ma – vrijdag 09.30-17.00 uur
Zaterdag 08.00-16.00 uur

6 – 31 januari:
Zaterdag 08.00-16.00 uur

Nestkasten

Veel vogels gebruiken graag een nestkast. Behalve om te nestelen, gebruiken ze de kasten om in te slapen.

Met een nestkast lokt u vogels naar uw tuin of balkon, wat veel leuke bedrijvigheid met zich meebrengt. En met een groene, vogelvriendelijke tuin, helpt u de vogels om hun jongen groot te brengen. Er zijn veel soorten nestkasten te koop: voor mezen, voor spreeuwen, voor zwaluwen en steenuilen etc. Als u de nestkast goed ophangt, heeft u meer kans op bewoners.

Verschillende vogels hebben verschillende ‘woonwensen’. Daarom zijn er ook verschillende typen nestkasten. Let bij de keuze voor nestkasten op de omgeving van uw tuin, erf of balkon.

Veel vogelsoorten maken hun nest in boomholtes. Deze zogeheten holenbroeders kunnen gebruik maken van nestkasten. Dus als u in een bosrijke omgeving woont U kunt dan ook verschillende nestkasten ophangen: kasten geschikt voor mezen, winterkoninkjes, boomkruiper, boomklevers de bonte vliegenvanger, de grote bonte specht en de bosuil.

Tot de holenbroeders behoren ook soorten die van nature gebruik maken van gaten en spleten in rotsen, zoals huismussen en gierzwaluwen. In onze bebouwde omgeving maken ze vaak gebruik van gaten en spleten in daken en gebouwen. Er zijn voor deze soorten speciale dakpannen te koop, in te metselen stenen met een gat erin en voor huismussen bestaat een vogelvide, een hygiënische oplossing voor huismussen, direct onder de onderste rij dakpannen.
Voor in de tuin en op het balkon zijn er ook tal van kasten voor mezen beschikbaar.

Een agrarisch landschap is open en trekt weer andere vogels. U kunt hier bijvoorbeeld nesten ophangen voor zwaluwen, spreeuwen en mussen. Ook een kast voor de kerkuil en de torenvalk kan hier bewoners trekken.

Ontvang onze nieuwsbrief (max. 8 per jaar)

 

tuintips

speciale aanbiedingen

product nieuws

adviezen

U bent ingeschreven, bedankt!