NATUURLIJK TUINIEREN

Natuurlijk tuinieren is op zo een manier met je tuin bezig zijn dat de natuur zich optimaal kan ontwikkelen. Het doel is om dieren, insecten, vlinders, planten, struiken en bomen optimaal met elkaar in harmonie te brengen. Uiteindelijk zal het resultaat zijn dat er 100% biologisch getuinierd kan worden! Heerlijk toch, zonder gif of kunstmest een tuin die gonst van het leven en er prachtig bij ligt. Natuurlijk tuinieren is dus een mix van biologisch tuinieren, ecologisch tuinieren en duurzaam tuinieren. In een natuurlijke tuin wordt er dus op een verantwoorde manier omgegaan met materialen, natuur en mogelijkheden.

Opvallende trend

De traditionele border maakt plaats voor een border die kan en mag verwilderen.  Traditioneel wordt er gekeken naar hele jaar bloei en kleur. In een natuurlijke tuin wordt er meer naar de vorm van bloem of vrucht gekeken. Groeiwijze en structuur worden belangrijker dan kleur en nectar of vrucht worden belangrijker dan kleur. Een tuin moet mooi en transparant blijven. Hogere planten dienen dus een smal te zijn of weinig blad te hebben. Er wordt meer gelet of een plant in zijn omgeving hoort. Meer inheemse planten of planten uit een werelddeel met dezelfde omstandigheden als jou tuin. In een natuurlijke tuin wordt de plant, struik en boomkeuze ook bepaald door de functie die ze hebben voor insecten, vlinders en vogels.

Bestrijding en bemesting

Natuurlijk tuinieren en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen gaan niet samen. Die verstoren het natuurlijk systeem. De aandacht ligt op het voorkomen van ziekten en plagen door teeltmaatregelen en plantenkeuze. Als er al bestreden moet worden, dan kan dat met biologische middelen. Als er bemest moet worden, dan gaat de voorkeur uit naar organische mest of compost. Bij natuurlijk tuinieren staan bloemen en planten op de juiste plek. Daardoor worden ze sterk en gezond. De planten zijn zoveel mogelijk inheemse flora (of uit gebieden met dezelfde omstandigheden als uw tuin). Deze leveren immers het voedsel (nectar, stuifmeel, bessen en zaden) voor de dieren die hier ook van nature voorkomen. Uitheemse planten zijn welkom, maar dan moeten ze wel een aanvullende natuurwaarde vervullen.

Dieren en insecten in de tuin

Bij natuurlijk tuinieren hoort ook dat je bepaalde voorzieningen treft voor de dieren in de tuin. Vaak hebben ze een steuntje in de rug nodig om voort te kunnen bestaan. Soms zijn vogelnestkastjes nodig. Maar denk ook aan een takkenril voor bepaalde vogels, insecten en kleine zoogdieren. Een losse stapel stenen is geschikt als schuilplaats voor amfibieën. Kleine bundeltjes vlier of dood hout voor wilde bijen. Door natuurlijk te tuinieren krijg je een tuin die gonst van het leven. Met kleur en fleur op bijna ieder moment in het jaar. Bodemleven is erg belangrijk in uw tuin, Stimuleer wormen en andere bodemdiertjes hun werk te doen door tuinafval te laten liggen in uw tuin. Een composthoop is echter ook aan te raden, in de hoop gaat de natuur zijn gang en u kunt het resultaat gebruiken als bemesting in uw tuin. Indien er geen ruimte is in de tuin voor een composthoop koop dan organische meststoffen en vul uw borders aan met biologische moestuingrond, biologische potgrond of biologische aanplantgrond.

Bodemanalyse

Ieder type grond heeft specifieke eigenschappen en daar zal met de beplanting rekening mee moeten worden gehouden. Wat hier bij helpt is een bodemanalyse en of een bodemonderzoek. Zodra is vastgesteld welke grondsoort u heeft en welke voedingsstoffen te kort zijn kunt u heel gericht gaan bijmesten en stevige beplanting krijgen die niet vatbaar is voor schimmel of ongedierte

Tips:

 • Een derde van je tuin is verhard (terras / bestrating)
 • Haal eens een paar tegels weg en plaats een boom
 • Gebruik eens een zadenmix van inheemse bloemen in uw tuin
 • Bomen en struiken  met bessen
 • Zorg ook voor planten die aantrekkelijk zijn na de bloei, door bijvoorbeeld mooie zaden, vruchten, bladvorm en textuur.
 • Inheemse planten en struiken (let daar bij op de ondergrond van je tuin)
 • Bloemen die mooi open zijn waar een bij of andere insecten goed bij kunnen
 • Meerdere zitplekken om te genieten
 • Gebruik Hollandse boomschors als bodembedekker, dat trekt insecten en bodemdiertjes en die trekken weer vogels aan
 • Zet allen slimme biologische middelen in om ongedierte te bestrijden
 • Gebruik biologische grond om uw tuin mee aan te vullen
 • Maak een composthoop
 • Laat uw bodem analyseren om zo vast te stellen wat er het beste in uw tuin bloeit en groeit.
 • Vlinders hebben nectarplanten of struiken nodig maar ook zogenaamde waardplanten om eitjes te leggen. Brandnetel, distel, grassen en vele soorten die als onkruid worden betiteld zijn erg nuttig in uw tuin
 • Zelf kweken is goedkoop en 100% biologisch!

Wij hebben onder andere de volgende producten op voorraad:

Contact:

Groencentrum Hoogendoorn
Platteweg 26a
2811 HP Reeuwijk
T 0182-582241

Openingstijden Groencentrum:

We zijn momenteel gesloten.

1 februari – 24 december:
ma – vrijdag 09.30-17.00 uur
Zaterdag 08.00-16.00 uur