Hagen & Struiken

 

Beuk of haagbeuk?

De spraakverwarring die steeds weer kan ontstaan als je duidelijk wilt maken dat je een haagbeukhaag of een beukenhaag in je tuin hebt staan, doet niets onder voor de spraakverwarring rond de geranium.

De beuk heeft als botanische naam Fagus sylvatica en is verkrijgbaar met rood blad en met (donker)groen blad. Het dode blad blijft tot in het voorjaar aan de takken zitten.

Een haagbeuk heeft als botanische naam Carpinus betulus en de bladkleur is heldergroen. Tijdens de
winter verliest de haagbeuk de meeste blaadjes.

Zowel beuk als haagbeuk worden veel als haag aangeplant.

De verzorging van beide soorten als haag is min of meer hetzelfde. Het enige verschil is dat haagbeuk (Carpinus betulus) gaat bloeden als hij in het voorjaar (vóór de tweede helft van mei) wordt gesnoeid.

Een haag van zowel beuk als haagbeuk wordt eind mei, of begin juni (vóór de langste dag) gesnoeid. Omdat beide van origine als boom groeien, met een kale stam,
is het belangrijk om de haag de eerste jaren steeds weer flink in hoogte in te korten. Het is een kwestie van ‘even flink’ zijn, maar hierdoor wordt het uitlopen aan de onderkant gestimuleerd, waardoor een mooie dichte haag ontstaat in de loop der jaren. Wanneer de haag niet steeds wordt getopt, ontstaan wiebelige, lange slungels op kale poten. De zijtakken worden ingekort om een bossige groei te stimuleren. Pas als de onderkant voldoende zijtakken heeft gemaakt, mag de haag de hoogte in. Snoei daarna jaarlijks, zowel in de breedte als in de hoogte de helft van de nieuwe groei weg, tot het gewenste formaat is bereikt.

Geef de haag direct na het snoeien in mei of juni, een bemesting met Culterra in een dosering zoals aangegeven op de verpakking en geef aansluitend ruim water. Jonge hagen hebben ook baat bij bemesting met een speciale meststof waaraan een schimmel is toegevoegd, die in symbiose leeft met de wortels. Dit helpt bij het goed aanslaan van de haag. Laat beukenblad altijd zoveel mogelijk onder de haag liggen, om dit proces nog te versterken.

Eind augustus of september kan de haag indien gewenst nog licht in vorm worden gesnoeid, om netjes de winter in te gaan. Aan het einde van de zomer wordt sterke snoei afgeraden. Snoeien doet groeien en de jonge scheuten die na een stevige snoeibeurt uitlopen, zullen niet meer voldoende afrijpen en daardoor in strenge winters doodvriezen. Om dezelfde reden wordt de haag dan ook niet meer bemest in de nazomer.

Terug naar boven

Rododendron
Deze prachtige heesters met hun sterke, leerachtige bladeren kunnen heel oud worden en lijken de tand des tijds probleemloos te kunnen weerstaan. Toch zijn er wel een aantal voorwaarden voor een gezonde groei en bloei. De juiste standplaats en verzorging zijn hierop van invloed en helpen aantastingen te voorkomen.

Planten in de volle grond
Beste planttijd: eind voorjaar. Plant de Rododendron niet te diep. Hij wortelt oppervlakkig en de wortels krijgen anders last van zuurstofgebrek.
Zorg dat de bovenkant van de kluit net iets onder het grondoppervlak terechtkomt. Graaf een ruim plantgat, maak de zijkanten van het plantgat goed los met een riek en vul het op met de uitgeschepte grond, nadat deze vermengd is met bladaarde of speciale rododendron grond. Rododendron vraagt een lichte, humeuze, goed doorlatende en vochthoudende grond met een pH-waarde van 5-6. Als de grond in uw tuin niet de juiste zuurgraad heeft en/of niet voldoende doorlatend is, ga dan als volgt te werk.
Graaf de grond een halve meter af, spit de onderlaag goed door, breng daarop een drainagelaag van ca. 20 cm puin of grind aan en vul de rest aan met goede grond of speciale rododendron grond.

Planten in potten
Neem een pot die in diameter net iets groter is dan de kluit, maar niet te ondiep. De pot moet voorzien zijn van drainagegaten in de bodem. Plaats de pot op kleine pootjes, zodat overtollig water makkelijk weg kan lopen. Breng onderin de pot een drainagelaag aan van grind of potscherven.
Niet te diep planten. Rododendrons in potten hebben graag een plekje in de halfschaduw. Pot en wortelkluit moeten niet te warm worden in de zon! Dit veroorzaakt, net als stagnerend water, wortelrot. Bij strenge vorst gaat de pot naar binnen, of wordt ingepakt met stro en noppenfolie om te voorkomen dat de kluit bevriest. Geef regelmatig water, niet teveel en niet te weinig, omdat anders het blad geel wordt en de plant slecht groeit. Rododendrons in potten kunnen het beste elk jaar worden
verpot in verse grond.

Bemesten van Rododendrons
Rododendrons in de volle grond worden zowel in april als in juni bemest met een universele meststof (zoals Culterra) of met speciale rododendron mest in een dosering zoals op de verpakking is aangegeven. Rododendrons in potten worden ook bemest met Culterra volgens het schema zoals aangegeven bij gebruik van Culterra voor potplanten.

Mulchen
Breng jaarlijks in maart een dun laagje bladaarde of speciale rododendron grond aan rond de voet van de
plant. Dit voorkomt uitdroging van de oppervlakkig groeiende wortels,helpt onkruidgroei te voorkomen en houdt de wortels koel. De mulchlaag mag nooit te dik zijn, omdat de wortels dan te diep komen te liggen.

Bruine bladranden
Dit wordt meestal veroorzaakt door kaliumgebrek. Strooi in het voorjaar een bij voorkeur organische N-P-K meststof die het kaligebrek zo kan opheffen.

Bloemknoppen niet open
De bloemknoppen verdrogen en raken bedekt met een grijs schimmelpluis, met zwarte puntjes. De
verdroogde knoppen blijven lang aan de plant zitten. Dit wordt veroorzaakt door een cicade die zijn eitjes in de bloemknoppen legt. Via de wondjes die daardoor ontstaan, heeft de schimmel een makkelijke invalspoort. De cicaden verschijnen tussen midden en eind zomer. Knoppen die zijn aangetast, moeten dus voor die tijd zijn verwijderd en verbrand, om zo de cyclus te doorbreken. De cicade kan eventueel worden bestreden met een milieuvriendelijke middel op basis van pyrethrum, maar dit is alleen
maar nuttig als u de cicade ziet en dat is meestal niet het geval. Soms kunnen na een strenge winter ook bruine, verdroogde knoppen aan de rododendron zitten, maar die zijn gewoon bevroren en verpulveren dan bij aanraking.

Geen bloei
Als de Rododendron snel groeit, worden soms geen bloemknoppen aangelegd, totdat de groei afneemt. De aanleg van bloemknoppen kan gestimuleerd worden door de kluit rond te steken met een scherpe spade, net voor de langste dag (21 juni), op ongeveer 50 cm van de
stam.

Geel blad
Kan veroorzaakt worden door slechte doorlatendheid van de grond, te diep planten of doordat de grond teveel kalk bevat en de zuurgraad dus niet geschikt is voor Rododendrons.

Onkruid
Houd de grond onder de rododendron goed onkruidvrij. Als een grote kluit onkruid wordt uitgetrokken, vul het gat dan weer op met grond, anders zullen de wortels uitdrogen.

Slechte groei
Controleer standplaats, bemesting en grondsoort. De Rododendron heeft het niet goed naar zijn zin.

Wortelrot
Ontstaat op te natte en slecht doorlatende grond.

Terug naar boven

Verzorging hortensia’s

Hortensia’s houden van beschutting en niet van felle zon. Ze staan graag in de buurt van bomen en struiken en het liefst tegen een muur of schutting.

Vocht
Bedenk wel dat bomen en struiken veel vocht en voeding uit de grond halen. En hortensia’s hebben juist veel vocht nodig. Zorg daarom, zeker aan het begin en/of aan het eind van een warme dag, voor voldoende water.

Mooi en gezond
Hortensia’s zijn
qua grondsoort niet kieskeurig. Als u ze regelmatig wat hortensiamest geeft, blijven ze mooi en gezond. Oude bloemen kunt u verwijderen. Maar als u ze laat zitten, hebben ze nog zeker wel een bepaalde sierwaarde.

Zuurgraad
Door de zuurgraad van de bodem kunnen hortensia’s verkleuren. Kleurt uw blauwe hortensia roze? Geen paniek! Met hortensiamest heeft u ze zo weer blauw.

Glansmispel ( Photinia fraseri Red Robin )

no images were found

De glansmispel is een laagblijvende struik. De struik valt op door de glanzende bladen. De jonge bladen zijn in voorjaar en zomer of in de herfst prachtig gekleurd.

Onze kwekerij heeft diverse vormen, zoals een bol, een scherm, of een leiboom glansmispel

De glansmispel geeft witte bloemen, maar deze zijn bij deze struik minder opvallend

De glansmispel is een roosachtige en groeit van oorspronkelijk in de Himalaya en Zuidoost-Azië. Er zijn meer dan zestig soorten glansmispel.

Jonge scheuten en bladen zijn rood gekleurd of hebben een bronszweem over het blad. Dit is de natuurlijke afweer tegen felle zonneschijn in het voorjaar. De struiken hebben die eigenschap ontwikkeld in hun natuurlijke omgeving. Daar ligt in het voorjaar lange tijd sneeuw. De sterke reflectie van zonneschijn zou de bladen doen verbranden. Ophoping van een bepaalde stof in het bladmoes voorkomt dit.

Plaatsen
De glansmispel groeit op alle goed doorlatende, humusrijke grondsoorten. De struik kan een hoogte van twee tot drie meter bereiken bij een breedte van ca drie meter. In mei – juni verschijnen kleine tuilen met witte bloemen, later gevolgd door blauwzwarte bessen. Een glansmispel moet wel beschutting hebben tegen wind. Bij zeer strenge vorst wil de struik nog wel eens flink invriezen, maar loopt vervolgens op niet bevroren hout weer uit. Behalve dat een glansmispel een prachtige solitaire struik kan zijn, is ze ook geschikt om er een haag mee te maken. Iets, wat je zelden ziet. Een glansmispel wordt zelden door ziekten of plagen aangetast. De glansmispelsoorten die wij leveren zijn niet gevoelig voor bacterievuur.

Snoeien
De Photinia fraseri heeft weinig snoei nodig. Als er al gesnoeid moet worden, dan is het vroege voorjaar de aangewezen tijd daarvoor. Op sterk terugsnoeien tot ver in het oude hout reageert de struik doorgaans goed. Zo’n sterke snoei wordt alleen uitgevoerd om de struik eens flink te verjongen. Wie een (formele) haag van glansmispel heeft of wil planten, kan in het voorjaar en de zomer knippen. Het aardige daarvan is, dat meer felrood gekleurde bladen zich ontwikkelen.

Terug naar boven

Contact:

NW Hoogendoorn
Platteweg 26 a2
2811 HP Reeuwijk
T 0182-582241